Strona główna

Kontakt

Infrastruktura Krytyczna 4

W kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania państwa często występuje pojęcie „infrastruktura krytyczna”, która opisuje obiekty fizyczne, systemy zaopatrzenia, technologie informacyjne i sieci informatyczne, które w wyniku zniszczenia, zakłócenia funkcjonowania czy uszkodzenia stają się niedostępne przez dłuższy okres, przez co mogą znacząco uderzać w społeczne lub ekonomiczne warunki społeczeństwa, lub wpływać na możliwości zapewnienia obrony i bezpieczeństwa narodowego.

Definicja infrastruktury krytycznej została zawarta w Dyrektywie Rady UE 2008/114/WE z 8 grudnia 2008 r. (art 2): „infrastruktura krytyczna oznacza składnik, system lub część infrastruktury zlokalizowane na terytorium państw członkowskich, które mają podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, transportu, ochrony, dobrobytu materialnego lub społecznego ludności oraz których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na dane państwo członkowskie w wyniku utracenia lub zakłócenia tych funkcji”.

 

infrastruktura krytyczna 1

Zatem, do infrastruktury krytycznej można zaliczyć zaopatrzenie w energię, zaopatrzenie w wodę, łączność, ochronę zdrowia, usługi finansowe, transport, ciągłość działalność administracji publicznej i strategiczną produkcja przemysłowa. Każdy z wymienionych obszarów należy traktować inaczej, szczególnie w obszarze ochrony fiycznej mienia lub przed aktami teroru, jednakże każdy z nich ma jedną cechę wspólną:  za ciągłość utrzymania dostępu do ich funkcji podstawowych odpowiadają ludzie wykonujący procesy utrzymania ruchu.

Obszarem bezpieczeństwa fizycznego do których można zaliczyć ochronę fizyczną oraz systemy zabezpieczenia technicznego (system sygnalizacji pożaru, system gaszenia gazem, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej) zajmują się inne portale, dlatego nie będziemy poruszać tych kwestii. 

Misją niniejszego portalu, jest szerzenie wiedzy na temat właściwego prowadzenia utrzymania ruchu infrastruktury technicznej  w celu zminimalizowanie ryzyka ich zatrzymania, i w konsekwencji zakłócenia dostępu do infrastruktury krytycznej.

„Infrastruktura techniczna” najczęściej oznacza maszyny, urządzenia, systemy i instalacje techniczne, a w szczególności systemy, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne oraz systemy zapewniające odpowiednie warunki środowiskowe dla pracy urządzeń oraz instalacji informatycznych. 

zasilanie

"Krytyczna infrastruktura techniczna" jest tą częścią "infrastruktury technicznej", której praca jest szczególnie istotna dla ciągłości działania "infrastruktury krytycznej" do których należy zaliczyć systemy IT, przyłącza i rozdzielnice SN, rozdzielnice główne NN, agregaty prądotwórcze wraz ze zbiornikami paliwa, zasilacze UPS, szynoprzewody zasilające, rozdzielnice dystrybucyjne IT, rozdzielnice obsługujące systemy klimatyzacji pomieszczeń technicznych oraz IT, agregaty chłodnicze i instalacje dla tych systemów (rurociągi, pompy, zawory, automatyka drycoolery, itp.).

W wyniku zdarzeń spowodowanych siłą wyższą, działaniami człowieka lub zdarzeniami bezpośrednio wywołanymi awariami urządzeń, ciągłość pracy infrastrktury technicznej może ulec zakłóceniu lub przerwaniu, co w konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia życia, i zdrowia ludzi, zagrożenia mienia oraz przynieść wymierne straty finansowe liczone w milionach złotych. Przeciwdziałanie i zapobieganie tym zdarzeniom jest jednym z priorytetów stojących przed każdą organizacją czy przedsiębiorstwem, przy czym w miarę wzrostu znaczenia utrzymania ciągłości procesów, rośnie też znaczenie służb odpowiedzialnych za ich utrzymanie oraz nakłady z tym związane. 

Serwerownie info o autorze

  
O administratorze serwisu

 

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na wydziale budowy eksploatacji siłowni okrętowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w systemach nadzoru instalacji technicznych. Swoje doświadczenie zdobywał w pracy w międzynarodowych koncernach: Honeywell, Schneider Electric i Johnson Controls. Pasjonat procesu zapewnienia funkcjonalności jak również podnoszenia efektywności energetycznej i budownictwa zrównoważonego.

FOIL ATS736 Wrobel 140710 cmyk

Posiada akredytację Uptime Institute nr.736 

W przypadku pytań: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.poczta1