Strona główna

Kontakt

Power supply7Dysfunkcje infrastruktury technicznej są najczęściej związane niewłaściwym nadzorem lub serwisem urządzeń i systemów.

Można do nich zaliczyć: 

 • złe parametry zasilania lub brak zasilania podstawowego wraz z odstawieniem zasilania rezerwowego;

 • przekroczenie wartości  parametrów środowiska lub zbyt szybki przyrost gradientu parametru fizycznego grożący dysfunkcją lub odstawieniem pomieszczeń z przeznaczeniem na cele specjalne;

 • zalanie lub zapylenie lub zadymienie; 

 • zakłócenia pracy urządzeń oraz dysfunkcje mogące wystąpić w trakcie dokonywania przełączeń z układów podstawowych na układy rezerwowe;

 • awarie urządzeń lub systemów będące następstwem zaniechań lub zaniedbań obsługi lub serwisu,

Ryzyka utraty „Funkcjonalności Infrastruktury Technicznej”

są najczęściej konsekwencją jednego lub wielu czynników w sposób bezpośredni związanych z błędami ludzkimi i świadczących o:

 1. częściowym lub całkowitym braku właściwego serwisu lub nadzoru urządzeń i systemów,

 2. właściwym przygotowaniu lub rutynie wynikającej z braku doświadczenia pracowników odpowiedzialnych za utrzymania ruchu;

 3. zbyt małej obsadzie dla właściwego zapewnienia utrzymania ruchu, szczególnie w pomieszczeniach lub budynkach z przeznaczeniem specjalnym;

 4. braku właściwych lub nie przestrzegania obowiązujących procedur eksploatacyjnych, serwisowych lub awaryjnych, co świadczy o braku profesjonalizmu obsady i krótkowzroczności właściciela;

 5. nie wykonywaniu terminowych czynności serwisowych urządzeń i systemów, co świadczy o braku właściwej polityki eksploatacyjnej służb utrzymania ruchu i barku nadzoru ze strony właściciela;

 6. braku profesjonalnych szkoleń i re-certyfikacji służb technicznych co świadczyć może o cięciu kosztów w obszarach, które powinny pozostawać pod specjalnym nadzorem;

 7. braku wyobraźni zamawiającego, szczególnie w odniesieniu do konsekwencji zaniechań, zaniedbań, braku nadzoru pracy służb technicznych lub serwisowych oraz niewłaściwym budżetowaniu serwisu i nadzoru ruchu.

 8. braku elementarnego dostępu w wymaganym czasie do właściwych części zamiennych i  wsparcia serwisu urządzeń i systemów.

Zapewnienie właściwego poziomu „Funkcjonalności”  na etapie eksploatacji jest następstwem wdrożonej polityki utrzymania ruch oraz serwisu oraz rezultatem pracy szeregu służb a nie zastosowanych rozwiązań technicznych, które często przez niewłaściwy nadzór eksploatacji, powodują występowanie dodatkowych problemów i zwiększone koszty operacyjne.

Przeważająca większość kosztów całkowitych ponoszonych na instalacje i budynki w cyklu ich życia, jest generowana po stronie operacyjnej, od momentu przekazania inwestycji do ruchu a nie w trakcie budowy. W związku z tym, większość potencjalnych strat (lub możliwych oszczędności) jest generowana po stronie operacyjnej i jest ściśle związana z profesjonalnym podejściem Właściciela do utrzymania ruchu i serwisu.

Wysoki poziom automatyzacji stwarza pokusę jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych generowanych przez służby utrzymania ruchu, co w większości przypadków stoi w sprzeczności z polityką właściwej eksploatacji budynków i instalacji, szczególnie w odniesieniu do zastosowań specjalnych. 

Polecane artykuły

 • Zasady utrzymania dostępności do usług infrastruktury krytycznej

  Prawidłowe prowadzenie usługi utrzymania ruchu ma na celu zminimalizowanie ryzyka zatrzymania dostępu do usług świadczonych przez infrastrukturę krytyczną (np. przetwarzanie danych w serwerowniach, świadczenie statutowej działalności w administracji państwowej, dostęp do usług finansowych banku, zapewnienie Read More
 • O ekstremalnych lokalizacjach DC

  Nie ma wątpliwości, że jedną z najważniejszych decyzji towarzyszących budowie centrum danych jest wybór lokalizacji. Dostęp do sieci i koszty energii elektrycznej, łączność, bezpieczeństwo, warunki pogodowe i topografi czne – to wszystko składa się na decyzję o zlokalizowaniu Read More
 • Terminologia – data center czy to coś znaczy?

  Krzysztof Szczygieł Autor jest Prezesem Polskiego Instytutu Data Center S.A. i ekspertem w CENELEC TC215 WG03 w zespole opracowującym zespół norm EN 50600 „Data centre infrastructure and facilities” Terminologia – data center czy to coś Read More
 • Szanse i zagrożenia rozwoju rynku serwerowni w Polsce

  Globalne trendyWzrost zapotrzebowania na usługi sieciowe jest efektem rozwoju społeczeństwa w dobie cyfryzacji, a także wyzwań strukturalnych stojących przed społeczeństwem cyfrowym.Gigantyczny wzrost ruchu cyfrowego (informacyjnego) w Internecie jest niezaprzeczalnym faktem. Raport opracowany w 1994 r. Read More
 • 1
 • Misja portalu

  W kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania państwa często występuje pojęcie „infrastruktura krytyczna”, która opisuje obiekty fizyczne, systemy zaopatrzenia, technologie informacyjne i sieci informatyczne, które w wyniku zniszczenia, zakłócenia funkcjonowania czy uszkodzenia stają się niedostępne przez dłuższy okres, przez co mogą znacząco uderzać w społeczne lub ekonomiczne warunki społeczeństwa, lub wpływać na możliwości zapewnienia obrony Read More
 • Notaka o Uptime Institute

  Niezależna organizacja z sektora badań, edukacji i doradztwa w sektorze centrów przetwarzania danych (serwerownie), która w swej działalności skupia się na podnoszeniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, niezawodności i wydajności infrastruktury technicznej oraz organizacji służb utrzymania ruchu.Od początku lat 90-tych promuje klasyfikację TIER odnoszącą się do określenia poziomu dostępności i niezawodności infrastruktury (fizycznej Read More
 • Koszty awarii

  Nigdy nie mamy 100% pewności, że nie dojdzie do zdarzenia powodującego odstawienie dostępu do usługi świadczonej przez Infrastrukturę Krytyczną. Przyczyn incydentów mogą być dziesiątki, a jedną z najczęstszych jest człowiek. Promowana na niniejszym portalu IDEA zapewnienia funkcjonalności infrastruktury technicznej o znaczeniu krytycznym polega na zminimalizowaniu tego ryzyka. Warto ocenić możliwe Read More
 • 1

Serwerownie info o autorze

  
O administratorze serwisu

 

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na wydziale budowy eksploatacji siłowni okrętowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w systemach nadzoru instalacji technicznych. Swoje doświadczenie zdobywał w pracy w międzynarodowych koncernach: Honeywell, Schneider Electric i Johnson Controls. Pasjonat procesu zapewnienia funkcjonalności jak również podnoszenia efektywności energetycznej i budownictwa zrównoważonego.

FOIL ATS736 Wrobel 140710 cmyk

Posiada akredytację Uptime Institute nr.736 

W przypadku pytań: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.poczta1