Strona główna

Kontakt

Krzysztof Szczygieł

Znalezione obrazy dla zapytania krzysztof SzczygiełAutor jest Prezesem Polskiego Instytutu Data Center S.A. i ekspertem w CENELEC TC215 WG03 w zespole opracowującym zespół norm EN 50600 „Data centre infrastructure and facilities”

Terminologia – data center czy to coś znaczy?

Terminologia w obszarze zagadnień objętych wspólnym pojęciem „data center” nastręcza jak zwykle wiele trudności. Już sam termin angielski jest używany dwojako – jako „data center” lub „data centre”. W angielskiej wersji wersję „data centre” należałoby uznać za bardziej odpowiednią ponieważ tak jest używana w normach europejskich z serii EN 50600 (i brytyjskich BS-EN 50600).
W powszechnym użytku, w języku polskim są trzy określenia – data center, serwerownia i centrum przetwarzania danych.
Poprawnym określeniem, z punktu widzenia formalnego jest „centrum przetwarzania danych” ponieważ takie właśnie tłumaczenie terminu „data centre” zostało przyjęte w normie PN-EN 50600-1.
Formalna strona, formalną stroną, ale w polskiej wersji, jak zresztą w wielu innych przypadkach najsilniejszą formę potoczną ma anglicyzm „data center” w tej właśnie formie. Nie dyskutujemy tu oczywiście o tym czy tak jest lepiej czy nie, ale jedynie o tym jak rozumiemy terminy z tego zakresu.
Wymiennie z „data center” bardzo często spotyka się określenie „serwerownia” jako przekształconą formę z „server room”. Czasami, choć rzadko spotyka się określenie „sala komputerowa” (od „computer room”). Wbrew pozorom byłoby to bardziej odpowiedni zamiennik pojęcia centrum przetwarzania danych niż serwerownia ponieważ „computer room space” (EN 50600-1 p.3.1.7) to określona w normie „strefa przetwarzania danych” (PN-EN 50600-1 p.3.1.7). Co prawda, strefa przetwarzania danych jest tylko częścią (wprawdzie najważniejszą) centrum przetwarzania danych, ale „server room” w normalizacji nie jest używany.
Istnieje jeszcze termin „ośrodek obliczeniowy”, który historycznie byłby najbardziej odpowiedni albowiem było to pierwsze polskie określenie obiektów tego typu. Jednakże, w aktualnym ujęciu termin ten używany jest w kontekście archaicznym. Jest dość rzadko używany i stawia przed oczami w miejsce nowoczesnej infrastruktury raczej olbrzymich rozmiarów maszyny matematyczne starego typu niż nowoczesne serwery. Trzeba jednak zauważyć, że odpowiadające, niemieckie określenie „Rechnenzentre” (DIN-EN 50600-1) przetrwało próbę czasu i jest obecnie używane. Z kolei francuskie „de centres de traitement de données” to nasze centrum przetwarzania danych nieomal dosłownie.

Znalezione obrazy dla zapytania data center cartoon

Osobną kwestią jest sama definicja centrum przetwarzania danych. W zależności od normy określenie to nieco się różni i tak:
• Wg PN-EN 50600-1 (p.3.1.9)
Centrum przetwarzania danych (ang. data centre) to:
budowla lub zespół budowli przeznaczone do zgrupowania pomieszczeń, połączeń i obsługi urządzeń techniki informacyjnej oraz sprzętu sieci telekomunikacyjnych zapewniających usługi przechowywania, przetwarzania i dostarczania danych wraz z pełnym wyposażeniem i infrastrukturą do dystrybucji energii i zapewnienia parametrów środowiskowych oraz koniecznego poziomu odporności i zabezpieczeń wymaganych w celu zapewnienia pożądanej dostępności usług
• Wg ANSI/TIA 942–A (p.3.2)
Centrum przetwarzania danych (amer. data center):
budynek lub jego wydzielona część, której podstawowe funkcje zostały tak zaplanowane, aby stanowiły obszar przygotowany do zlokalizowania pomieszczenia serwerów oraz jego zaplecza technicznego.
Teoria, teorią jednak potocznie nadal używa się pojęcia „data center” lub słowa „serwerownia”. Można jeszcze się zastanowić czy są to pojęcia całkowicie wymienne. Jest jasne, że dla słów używanych potocznie nie ma ścisłych definicji i rozumienie tych pojęć jest całkowicie wymienne niemniej w głębszych półcieniach zabarwienia tych słów uznaje się, że serwerownia to obiekt trochę mniejszy o skromniejszym wyposażeniu niż data center. Centrum przetwarzania danych to określenie używane w stylistyce formalnej, rzadziej w języku mówionym. Natomiast oznacza ono już jak zostanie użyte, z reguły obiekt o sporej wielkości z dedykowanym wyposażeniem i funkcjami.

Znalezione obrazy dla zapytania data center cartoon

Polecane artykuły

 • Zasady utrzymania dostępności do usług infrastruktury krytycznej

  Prawidłowe prowadzenie usługi utrzymania ruchu ma na celu zminimalizowanie ryzyka zatrzymania dostępu do usług świadczonych przez infrastrukturę krytyczną (np. przetwarzanie danych w serwerowniach, świadczenie statutowej działalności w administracji państwowej, dostęp do usług finansowych banku, zapewnienie Read More
 • O ekstremalnych lokalizacjach DC

  Nie ma wątpliwości, że jedną z najważniejszych decyzji towarzyszących budowie centrum danych jest wybór lokalizacji. Dostęp do sieci i koszty energii elektrycznej, łączność, bezpieczeństwo, warunki pogodowe i topografi czne – to wszystko składa się na decyzję o zlokalizowaniu Read More
 • Terminologia – data center czy to coś znaczy?

  Krzysztof Szczygieł Autor jest Prezesem Polskiego Instytutu Data Center S.A. i ekspertem w CENELEC TC215 WG03 w zespole opracowującym zespół norm EN 50600 „Data centre infrastructure and facilities” Terminologia – data center czy to coś Read More
 • Szanse i zagrożenia rozwoju rynku serwerowni w Polsce

  Globalne trendyWzrost zapotrzebowania na usługi sieciowe jest efektem rozwoju społeczeństwa w dobie cyfryzacji, a także wyzwań strukturalnych stojących przed społeczeństwem cyfrowym.Gigantyczny wzrost ruchu cyfrowego (informacyjnego) w Internecie jest niezaprzeczalnym faktem. Raport opracowany w 1994 r. Read More
 • 1
 • Misja portalu

  W kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania państwa często występuje pojęcie „infrastruktura krytyczna”, która opisuje obiekty fizyczne, systemy zaopatrzenia, technologie informacyjne i sieci informatyczne, które w wyniku zniszczenia, zakłócenia funkcjonowania czy uszkodzenia stają się niedostępne przez dłuższy okres, przez co mogą znacząco uderzać w społeczne lub ekonomiczne warunki społeczeństwa, lub wpływać na możliwości zapewnienia obrony Read More
 • Notaka o Uptime Institute

  Niezależna organizacja z sektora badań, edukacji i doradztwa w sektorze centrów przetwarzania danych (serwerownie), która w swej działalności skupia się na podnoszeniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, niezawodności i wydajności infrastruktury technicznej oraz organizacji służb utrzymania ruchu.Od początku lat 90-tych promuje klasyfikację TIER odnoszącą się do określenia poziomu dostępności i niezawodności infrastruktury (fizycznej Read More
 • Koszty awarii

  Nigdy nie mamy 100% pewności, że nie dojdzie do zdarzenia powodującego odstawienie dostępu do usługi świadczonej przez Infrastrukturę Krytyczną. Przyczyn incydentów mogą być dziesiątki, a jedną z najczęstszych jest człowiek. Promowana na niniejszym portalu IDEA zapewnienia funkcjonalności infrastruktury technicznej o znaczeniu krytycznym polega na zminimalizowaniu tego ryzyka. Warto ocenić możliwe Read More
 • 1

Serwerownie info o autorze

  
O administratorze serwisu

 

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na wydziale budowy eksploatacji siłowni okrętowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w systemach nadzoru instalacji technicznych. Swoje doświadczenie zdobywał w pracy w międzynarodowych koncernach: Honeywell, Schneider Electric i Johnson Controls. Pasjonat procesu zapewnienia funkcjonalności jak również podnoszenia efektywności energetycznej i budownictwa zrównoważonego.

FOIL ATS736 Wrobel 140710 cmyk

Posiada akredytację Uptime Institute nr.736 

W przypadku pytań: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.poczta1