Strona główna

Kontakt

audyt

Niezależna organizacja z sektora badań, edukacji i doradztwa w sektorze centrów przetwarzania danych (serwerownie), która w swej działalności skupia się na podnoszeniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, niezawodności i wydajności infrastruktury technicznej oraz organizacji służb utrzymania ruchu.
Od początku lat 90-tych promuje klasyfikację TIER odnoszącą się do określenia poziomu dostępności i niezawodności infrastruktury (fizycznej – zasilanie, chłodzenie, architektura budynku itp., organizacji służb utrzymania ruchu i sposobu zarządzania).

Jest autorem pierwszego z dokumentów definiujących poziomy TIER: „Industry Standard Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance” z roku 2001, opisującego wytyczne konfiguracji infrastruktury technicznej dla każdej z klas Tier I, II, III, IV.
Klasyfikacja TIER została następnie zapożyczona i zaadoptowana przez: Telecommunications Industry Association (TIA) jak również European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) oraz Building Industry Consulting Service International (BICSI) do opracowania własnych standardów definiujących infrastrukturę serwerowni, jednakże tylko Uptime Institute w sposób szczególny kładzie akcent na kwestie sposobu organizowania służb serwisowych i utrzymania ruchu, co wyróżnia ją na tle pozostałych standardów.

Według Uptime Institute, dostępność i niezawodność serwerowni jest wynikiem zastosowanej topologii infrastruktury technicznej oraz sposobu jej zarządzania opisane w 2 niezależnych dokumentach:
Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology
Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability

UptimeInstitute

Uptime Institute prowadzi działalność komercyjną polegającą na konsultingu oraz certyfikacji serwerowni od fazy projektu , poprzez budowę i przekazanie do ruchu, włącznie do fazy eksploatacji i utrzymania ruchu.
W przypadku certyfikacji dokonywanej prze Uptime Institute, rozpoznaniu oraz ocenie podlegają poszczególne etapy realizacji inwestycji a następnie eksploatacji:

 1. Tier Certification of Design Documentation – certyfikowany według wymagań normy “Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology”
 2. Tier Certification of Constructed Facility – certyfikowany według wymagań normy “Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology” oraz przygotowania serwerowni do spełnienia normy “Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability”
 3. Tier Certification of Operational Stainability – certyfikowany według wymagań normy “Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability”

Serwerownie mogą być certyfikowane według jednej z czterech kategorii, przy czym na etapie eksploatacji, pod uwagę są brane przede wszystkim wymagania dotyczące sposobu zarządzania i eksploatacji zawarte w “Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability” i związane w ścisły sposób z topologią infrastruktury technicznej opisaną poniżej:
TIER I: System nieredundantny: odstawienia obiektu są wymagane w celu przeprowadzenia konserwacji lub naprawy. Awarie urządzeń wytwarzania zapewniających pokrycie wymaganej ilości mediów (zasilanie oraz chłodzenie) lub torów dystrybucji wpłyną na działanie obiektu.
TIER II: Podstawowa redundancja urządzeń infrastruktury wytwarzania zapewniających pokrycie wymaganej ilości mediów (zasilanie oraz chłodzenie): odstawienia obiektu są wciąż wymagane w celu przeprowadzenia konserwacji. Awarie elementów infrastruktury wytwarzania mogą mieć wpływ na działanie obiektu. Awarie torów dystrybucji wpłyną na działanie obiektu.
TIER III: Infrastruktura będąca równocześnie w konserwacji: Każdy element infrastruktury i torów dystrybucji może być odstawiony w wyniku planowych działań w celu wykonania konserwacji lub wymiany, bez wpływu na bieżące działanie obiektu. Obiekt jest wciąż narażony na awarie urządzeń lub błąd operatora/ludzki.
TIER IV: Infrastruktura odporna na awarie: Pojedyncza awaria jakiegokolwiek elementu infrastruktury technicznej lub torów dystrybucji nie będzie miała wpływu na bieżące działanie obiektu. Obiekt odporny na awarie umożliwia także równoczesną konserwację infrastruktury.

Polecane artykuły

 • Zasady utrzymania dostępności do usług infrastruktury krytycznej

  Prawidłowe prowadzenie usługi utrzymania ruchu ma na celu zminimalizowanie ryzyka zatrzymania dostępu do usług świadczonych przez infrastrukturę krytyczną (np. przetwarzanie danych w serwerowniach, świadczenie statutowej działalności w administracji państwowej, dostęp do usług finansowych banku, zapewnienie Read More
 • O ekstremalnych lokalizacjach DC

  Nie ma wątpliwości, że jedną z najważniejszych decyzji towarzyszących budowie centrum danych jest wybór lokalizacji. Dostęp do sieci i koszty energii elektrycznej, łączność, bezpieczeństwo, warunki pogodowe i topografi czne – to wszystko składa się na decyzję o zlokalizowaniu Read More
 • Terminologia – data center czy to coś znaczy?

  Krzysztof Szczygieł Autor jest Prezesem Polskiego Instytutu Data Center S.A. i ekspertem w CENELEC TC215 WG03 w zespole opracowującym zespół norm EN 50600 „Data centre infrastructure and facilities” Terminologia – data center czy to coś Read More
 • Szanse i zagrożenia rozwoju rynku serwerowni w Polsce

  Globalne trendyWzrost zapotrzebowania na usługi sieciowe jest efektem rozwoju społeczeństwa w dobie cyfryzacji, a także wyzwań strukturalnych stojących przed społeczeństwem cyfrowym.Gigantyczny wzrost ruchu cyfrowego (informacyjnego) w Internecie jest niezaprzeczalnym faktem. Raport opracowany w 1994 r. Read More
 • 1
 • Misja portalu

  W kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania państwa często występuje pojęcie „infrastruktura krytyczna”, która opisuje obiekty fizyczne, systemy zaopatrzenia, technologie informacyjne i sieci informatyczne, które w wyniku zniszczenia, zakłócenia funkcjonowania czy uszkodzenia stają się niedostępne przez dłuższy okres, przez co mogą znacząco uderzać w społeczne lub ekonomiczne warunki społeczeństwa, lub wpływać na możliwości zapewnienia obrony Read More
 • Notaka o Uptime Institute

  Niezależna organizacja z sektora badań, edukacji i doradztwa w sektorze centrów przetwarzania danych (serwerownie), która w swej działalności skupia się na podnoszeniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, niezawodności i wydajności infrastruktury technicznej oraz organizacji służb utrzymania ruchu.Od początku lat 90-tych promuje klasyfikację TIER odnoszącą się do określenia poziomu dostępności i niezawodności infrastruktury (fizycznej Read More
 • Koszty awarii

  Nigdy nie mamy 100% pewności, że nie dojdzie do zdarzenia powodującego odstawienie dostępu do usługi świadczonej przez Infrastrukturę Krytyczną. Przyczyn incydentów mogą być dziesiątki, a jedną z najczęstszych jest człowiek. Promowana na niniejszym portalu IDEA zapewnienia funkcjonalności infrastruktury technicznej o znaczeniu krytycznym polega na zminimalizowaniu tego ryzyka. Warto ocenić możliwe Read More
 • 1

Serwerownie info o autorze

  
O administratorze serwisu

 

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na wydziale budowy eksploatacji siłowni okrętowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w systemach nadzoru instalacji technicznych. Swoje doświadczenie zdobywał w pracy w międzynarodowych koncernach: Honeywell, Schneider Electric i Johnson Controls. Pasjonat procesu zapewnienia funkcjonalności jak również podnoszenia efektywności energetycznej i budownictwa zrównoważonego.

FOIL ATS736 Wrobel 140710 cmyk

Posiada akredytację Uptime Institute nr.736 

W przypadku pytań: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.poczta1