Strona główna

Kontakt

Właściwe procedury:

 1. są zrozumiałe, aby reagować w właściwy sposób i odpowiednio na przewidywane i nieprzewidywane zdarzenia,
 2. umożliwiają dotrzymanie wymaganego poziomu SLA,
 3. są zawsze indywidualnie stworzone dla danego obiektu, przy czym są oparte na wzorcach wynikających z doświadczenia SAR PW,
 4. są skorelowane z organizacją i zasobami służb technicznych istniejącymi na danym obiekcie lub poza nim, lecz pozostającymi do dyspozycji,
 5. zawierają analizę wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaną czynnością oraz oznaczone sposoby ich rozwiązania,
 6. zawierają zrozumiały i logiczny schemat organizacyjny zależności pomiędzy członkami zespołów pracujących na obiekcie oraz,
  1. wskazują jednoznacznie osoby odpowiedzialne za wykonanie oraz ich ew. zastępstwo,
  2. wskazują jednoznacznie proces i sposób przepływu informacji w sytuacjach krytycznych,
  3. wskazują niezbędne zasoby dla każdej czynności i źródło ich pozyskania,
 7. zapewniają uproszczony dostęp do wszelkich dostępnych zasobów i informacji,
 8. umożliwiają gromadzenie danych i wyciąganie wniosków n/t przyczyn wystąpienia wszelkiego typu nieprawidłowości,
 9. zawierają wytyczne i zalecenia dla zachowania procedur BHP,
 10. zawierają wskaźniki dla pomiaru efektywności w realizacji czynności i procedur.

Właściwie wdrożone procedury:

 1. są dostosowane do poziomu usługi SLA, w tym czasów reakcji, czasów naprawy i czasów naprawy ostatecznej ustalonych właściwie w zależności od krytyczności działania uszkodzonego elementu infrastruktury technicznej,
 2. przewidują scenariusz na wypadek braku dostępności w wymaganym czasie części zamiennych i urządzeń dla wykonania naprawy ostatecznej lub awaryjnej tymczasowej zgodnie z SLA,
 3. są stale wykonywane, weryfikowane i regularnie ćwiczone,
 4. wymuszają kontrolę właściwych progów alarmowych dla parametrów krytycznych oraz konfrontowanie ich ze stanem faktycznym,
 5. są stale dostępne dla każdego z członków personelu, a każdy z członków zespołu wie gdzie je uzyskać,
 6. wskazują jednoznacznie zastępstwo na wypadek braku kadry podstawowej,
 7. wskazują jednoznacznie osoby i sposób komunikowania i dostępności osób posiadających określoną wiedzę specjalistyczną,
 8. określają szczegółowo postepowanie na wypadek wystąpienia różnych scenariuszy i typów awarii,
 9. wskazują postępowanie na wypadek braku możliwości zapewnienia ciągłości wykonywania czynności serwisowych i remontowych siłami własnym,
 10. opisują metody postępowania i gromadzenia danych świadczących o możliwości wystąpienia awarii,
 11. opisują metody postępowania w przypadku konieczności prowadzenia prac adaptacyjnych, remontowych i modernizacji.

 

Zasada 5xP

stanowi filar profesjonalnej usługi utrzymania ruchu opartej o zasadę zapewnienia „Funkcjonalności Infrastruktury Technicznej o znaczeniu krytycznym”

Utrzymanie ruchu

Zapewnienie ciągłego ruchu jest następstwem pracy szeregu służb oraz zależy od wielu czynników, będących często poza kontrolą tych służb.

Utrata funkcjonalności

Baza raportów z awarii Uptime Instytut podaje, że głównymi przyczynami utraty funkcjonalności są braki w zarządzaniu, działania personelu obsady i błędne procedury operacyjne.

Przyczyny incydentów

73% wszystkich przerw w dostępie do infrastruktury będących następstwem utraty funkcjonalności, jest skutkiem bezpośrednich błędów ludzkich.

Skutki incydentów

Według źródeł UPTIME Institute, w roku 2014, minuta barku dostępu do infrastruktury IT w serwerowni sięgała 8000 USD (w Polsce brak danych na ten temat).

Serwerownie info o autorze

  
O administratorze serwisu

 

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na wydziale budowy eksploatacji siłowni okrętowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w systemach nadzoru instalacji technicznych. Swoje doświadczenie zdobywał w pracy w międzynarodowych koncernach: Honeywell, Schneider Electric i Johnson Controls. Pasjonat procesu zapewnienia funkcjonalności jak również podnoszenia efektywności energetycznej i budownictwa zrównoważonego.

FOIL ATS736 Wrobel 140710 cmyk

Posiada akredytację Uptime Institute nr.736 

W przypadku pytań: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.poczta1